Nhradn plnn
Spolenost Michal Rozbroj - FIRRO poskytuje svým zákazníkm monost ešení a uplatnní NÁHRADNÍHO PLNNÍ ve smyslu zákona . 435/2004 Sb. o zamstnanosti, doplnného o vyhlášku . 518/2004, kterou se zákon provádí.

Praktické vysvtlení zákona:


 • Podle novely zákona o zamstnanosti . 435/2004 Sb. je kadý zamstnavatel zamstnávající více ne 25 zamstnanc povinen zamstnávat 4% zamstnanc se zdravotním postiením, tzn. na kadých 25 zamstnanc jednoho pracovníka se zdravotním postiením.
 • Povinnost dle uvedeného zákona plní zamstnavatel následujícími monými zpsoby:
 • Zamstnáním oban se ZPS ve výši povinného podílu
 • Odebíráním výrobk od zamstnavatel zamstnávajících víve ne 50% zamstnanc se zdravorním postiením

Nakupujte u nás v náhradním plnní...

 • Bezpenostní postroje
 • Brýle a štíty
 • Drogerie
 • Filtraní polomasky
 • Náadí
 • Ochrana sluchu
 • Ochranné pilby
 • Ostatní
 • Pracovní obuv
 • Pracovní odvy
 • Pracovní rukavice
 • Píslušenství

To vše jsme Vám schopni nabídnout v náhradním plnní a  mnohem více po dohod.
Vytisknout obsah strnky
SORTIMENT
KONTAKTY
 
FIRRO, p. Rozbroj

ul. Jesenickᠴ
(rampa vlakov騯 nᤲa鬼br />787 01 �rk

Tel.: 583 216 538
Fax: 583 216 538
Mobil: 603 725 728
Mobil: 605 854 536

Kontaktn�soby:
Rozbroj Michal
Rozbroj Jarom�br />
e-mail: firro@firro.cz
www.firro.cz
AKȎ͠NAB̈́KA
NOVINKY
Copyright © 2006-2019 Firro.cz | Pou桭e syst魠Easy Shop
INVENTION