Profil firmy

innost:

  • Pracovní odvy, rukavice, obuv, ochrana zraku, sluchu, dýchacích cest, píslušenství + drogistické zboí, kartánické zboí atd.
  • Velokoobchod a maloobchod
  • Zajistíme ve vlastní reii rozvoz zdarma
  • Zajišujeme zakázkové šití monterek, vetn potisku nebo vyšití loga dle ádosti zákazníka
  • Zakázkové šití je mono zajistit prostednictvím chránné dílny (zamstnanci se sníenou pracovní schopností).

O firm:


Firma Michal Rozbroj - Firro realizuje sluby v oblasti prodeje pracovních ochranných pomcek.

Firma byla zaloena v roce 1998.

Od svého zaloení se firma stala jedna z hlavních dodavatel pracovních odv a ochranných pomcek, pro svoje partenery. Samozejmostí je zavedení a respektování norem jakosti kompatibilních s pedpisy EU, stejn tak, jako kadoron se zvyšující produktivita práce. Cílem je dosaení dlouhodobé prosperity, rozvoje a stability celé spolenosti.
Vytisknout obsah strnky
SORTIMENT
KONTAKTY
 
FIRRO, p. Rozbroj

ul. Jesenickᠴ
(rampa vlakov騯 nᤲa鬼br />787 01 �rk

Tel.: 583 216 538
Fax: 583 216 538
Mobil: 603 725 728
Mobil: 605 854 536

Kontaktn�soby:
Rozbroj Michal
Rozbroj Jarom�br />
e-mail: firro@firro.cz
www.firro.cz
AKȎ͠NAB̈́KA
NOVINKY
Copyright © 2006-2019 Firro.cz | Pou桭e syst魠Easy Shop
INVENTION